LLANELLI ART SOCIETY

2018 Llanelli Art Society

Cymdeithas Gelf Llanelli

facebook_32 twitter_32 youtube_32 llanelli-art-society-logo copyright Llanelli-Art-Society-Banner

We celebrated our 90th year in 2017. We have 110 members, of various abilities, both professional and amateur. We hold regular workshops, art demonstrations and exhibitions in Llanelli and the Carmarthenshire district. We often partner with other societies to inspire and promote art within the community and further afield.

 

Yn y flwyddyn 2017, fe ddathlasom ein penblwydd yn 90 oed. Ar hyn o bryd, mae gyda ni 110 o aelodau, gan gynnwys artistiaid proffesiynol ac amaturiaid o bob medr a gallu. Cynhaliwn weithdai rheolaidd, gwersi dangos, clybiau celf, ac arddangosfeydd yn Llanelli, ac ar draws Sir Gaerfyrddin.Yn aml, byddwn yn ymuno â chymdeithasau celf eraill i hybu Celf tu fewn i’r gymuned a thu hwnt.

 

We hold monthly demonstrations where a professional artist is invited to demonstrate their skill. This is seen as a social gathering with like-minded art enthusiasts and a brilliant opportunity to share ideas and communicate opportunities. If you need advice with your art, our members are always ready to help - have a cuppa and a biscuit while you chat!

 

Pob mis, mae’ na gyfle i gŵrdd ag artistiaid proffesiynol gwadd a rhyfeddu at eu doniau. Fe’i ystyrir yn achlysur cymdeithasol sy’n dod â phobl at ei gilydd sy’n rhannu’r un diddordebau a brwdfrydedd. Cyfle heb ei ail i rannu syniadau ac i elwa ar profiadau newydd. Os bydd angen cyngor ynglŷn â’ch gwaith, mae ein haelodau bob tro yn barod i’ch helpu chi- cewch ddishgled a bisgedyn tra’n trafod.

 

We have two annual exhibitions, the summer and winter, and we hold the Three Towns Exhibition every third year, with Ammanford and Carmarthen artist and painters.  We often hold gallery trips throughout the year including Ludlow, Gloucester, London, Ironbridge in Shropshire, and trips to castles, country houses and other heritage sites.

 

Mae dwy arddangosfa bob blwyddyn- yn y gaeaf ac yn yr haf, a phob yn drydedd blwyddyn, fe gynhelir Arddangosfa’r Tair Tref, gydag arlunwyr ac artistiaid o Rydaman a Chaerfyrddin.Yn ystod y flwyddyn, ymwelwn ag orielau a sioeau eraill, e.e. Llwydlo, Caerloyw, Llundain, Iron Bridge, Caerfaddon, yn ogystal ag ymweld â chestyll, plastai a safleoedd treftadaeth eraill. Gweler ein tudalen “Newyddion a Digwyddiadau” i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau a ddaw.

 

Visit our News & Events page for details of upcoming events. We also have groups of plein air painters who regularly paint outdoors at various sites around the county. Why not come along and enjoy the outdoors?

 

Mae gyda ni hefyd griw o arlunwyr plein air(awyr agored), sy’n paentio tu faes mewn llefydd ar draws y sir. Pam na wnewch chi ymuno â nhw a mwynhau bod yn yr awyr agored? Erbyn hyn, mae tipyn o fynd ar ein cyrchfannau cymdeithasol FACEBOOK a TWITTER ac ymddengys ein fideo ar ein cyrchfan YOUTUBE.

 

We have a busy Twitter and Facebook social media accounts, and our videos are hosted on our YouTube account.

 

Mae croeso i unrhywun a hoffai ddod yn aelod. Er mwyn cysylltu â ni, a wnewch chi ymweld â’n tudalen Gyswllt.

 

We welcome anyone who is interested in becoming a member, and to get in touch with us, please visit our Contact page. 

ABOUT US - AMDANOM

10redone 6redone Llanelli-Art-Society-artist-1 Llanelli-Art-Society-meeting Llanelli-Art-Society-meeting-2 Llanelli-Art-Society-artist-2 LAS Constitution